Selecteer een pagina

   Ja, jij hebt de wijsheid in pacht.

Luister naar je lichaam!

Je hebt dat vast een ander wel eens horen zeggen.

Maar hoe doe je dat? En wat houdt dit nu precies in?

 

Het lichaam communiceert met ons de hele dag door. Het fluistert en vertelt ons via sensaties, gedrag, imprints, symptomen, beelden en gedachtes hoe we er aan toe zijn op fysiek, mentaal en emotioneel niveau. Het vertelt ons wat we nodig hebben om gelukkig, in balans en op vitale en gezonde wijze ons leven te leven.

Het lichaam streeft van nature altijd naar evenwicht. Wanneer we in evenwicht zijn, zijn we in onze natuurlijke staat. Deze staat is altijd in het nu. Het is een staat van ontspanning, vrede, positiviteit, rust, ruimte en flow. De energie stroomt zonder blokkades.

Wanneer we uit evenwicht zijn laat ons lichaam dat weten door ons signalen van spanning, stress, blokkades, verdoofdheid, pijn en (emotioneel) ongemak te laten ervaren. Disbalans kan ontstaan door verschillende oorzaken zoals ongezonde voeding, ongezonde levensstijl,  te weinig bewegen, negatieve gedachten en piekeren, stress, het negeren van emoties en het bieden van weerstand ten opzicht van wat zich aandient in het moment. Kortom: door onvoldoende voor onszelf en ons lichaam te zorgen.

Je lichaam wordt gevormd in de baarmoeder van je moeder. De mogelijkheden van ons lichaam om te communiceren worden dan aangelegd. Ook in de prenatale tijd, tijdens je geboorte en je eerste levensjaar kunnen we al te maken krijgen met een bepaalde mate van stress en pijn. Maar ook daarna kunnen er nog veel zaken als overweldigend ervaren worden. Deze ervaringen kunnen vastgezet zijn in het lichaam van de baby. Zonder het te weten, kunnen gedrag, problemen, signalen die zich op een later moment voordoen al een gevolg zijn van iets onderliggends. We zijn niet gewend om te kijken naar ons begin hier op de wereld. De zaken die spelen in je leven kun je als losstaand beschouwen, maar terugkijkend of terugvoelend kun je ze toch verdacht vaak herkennen als rode draden in je leven

Hoe langer we de signalen van ons lichaam negeren en weerstand bieden op iets wat nog onbewust is, hoe harder ons lichaam gaat schreeuwen. De klachten verergeren, worden pijnlijker en kunnen zelfs leiden tot niet meer (goed) kunnen functioneren. Voorbeelden van dergelijke klachten zijn: (emotionele) uitputting, blessures, chronische klachten, angstgevoelens, depressie en burn-out, ziektes. Je lichaam verlamt, zet zichzelf stil en dwingt je als het ware om naar binnen te keren.

Is jouw lichaam niet je beste vriend?

Soms is je lichaam helemaal niet je beste vriend. Soms zou je het zelfs misschien wel willen inruilen voor een ander lichaam. Toch is de relatie met je lichaam belangrijk om er optimaal gebruik van te kunnen maken, te genieten en te beleven. Het is belangrijk om deze relatie te voeden en te onderhouden. De natuurlijke reactie van ons lichaam is om disbalans/pijn (welke vorm ook) te onderdrukken. Het lichaam vertelt in signalen als bloeddruk, hartslag, lichaamstemperatuur, hormonen, waarom en op welke manier er iets “fout” zit. Maar ook op andere lagen in je lichaam in vorm van sensaties, imprints, gedachten en emoties.

Hoewel je het niet zou denken, vormt juist emotie een derde van ons bestaan. Voelen en emotie hebben echter bijna geen plek meer in onze maatschappij. De afgelopen eeuwen is dat er helemaal uit gerationaliseerd. Daarnaast krijgen ze ook niet altijd een plek in ons lichaam en leven. Uiteindelijk kun je tot de ontdekking komen dat eigenlijk alles “plaats vindt” in ons eigen lichaam en binnenwereld. En dat dit de interactie geeft en van invloed is op onze buitenwereld. 

Gevoelens van nu zijn de echo  van vroegere herinneringen en gevoelens. Dit gegeven kun je gebruiken en heet resonantie.

 

Wij zijn lopende archieven

Wij zijn namelijk lopende archieven. Alles wat we meegemaakt hebben vanaf onze conceptie zit in ons (cel-)geheugen opgeslagen. Je lichaam kun je je voorstellen als een computer: volgestopt met positieve en negatieve informatie die we op elke moment, gedurende ons hele leven lang vergaren en waar we uit putten. Negatieve ervaringen, trauma’s en onopgeloste conflicten zetten zich vast in het geheugen van onze cellen en veroorzaken klachten en symptomen, als ze niet opgeschoond worden.

Wij zijn ook historische wezens. Allereerst omdat de mens en zijn brein zich evolutionair heeft ontwikkeld. Ten tweede heeft ook de mensheid door de eeuwen heen veel ontwikkelingen door gemaakt. Ook dat heeft invloed op wie we nu zijn en waar we nu staan. Je kunt in de geschiedenis van de mensheid fenomenen ontdekken en daar in opmerken dat overleving vanuit het ego van het grootste belang was in de afgelopen eeuwen, maar dat ook in die tijden iedereen streefde naar een goed bestaan, naar geluk en welzijn. Wie het grootste ego had en zoveel als mogelijk zichzelf verrijkte, kreeg meer macht, controle en aanzien. Zo kon er een systeem ontstaan waarin alles ingericht werd naar het recht van de sterksten en het logisch en rationeel denken voorrang kreeg.

Ten derde staan wij ook niet los van onze ouders en voorouders, de gebeurtenissen in onze moeder- en vaderlijnen. Tot slot speelt mee dat we in de afgelopen generaties als het ware binnenstebuiten gekeerd zijn. We hebben de verbinding met ons instinct (onderbewuste) en intuïtie (bovenbewuste) afgesloten. Steeds meer is de innerlijke verbinding met jezelf verzwakt door alles wat ons steeds meer en steeds sneller de buitenwereld in neemt. Waar we ons tegenwoordig wel niet allemaal op moeten richten en doen. En ook het nieuwe normaal in Coronatijd trekt ons weg van de liefde naar de angst. We vergeten echter dat we op elk moment een reis naar binnen kunnen maken, kunnen weten wie je bent en wat je wilt. Dat we elk moment in ons leven volop kunnen leven, wat er ook gebeurd (is). Makkelijk is het niet altijd, maar het kan wel.

We zijn dus historische wezens en je lichaam heeft een historie. Als we deze historie niet ter sprake brengen, als we onze gevoelens niet voelen, en ons verleden niet herbeleven, krijgen we geen echte gevoelde verbeteringen. Als het (cel-)geheugen van je lichaam niet opgeschoond wordt – zich blijft verbinden met die gebeurtenis – zul je altijd weer op dezelfde manier reageren.

Het kan dus zijn dat je lichaam jouw leven onbewust blijft dirigeren als er oude informatie in je (cel-)geheugen opgeslagen blijft liggen. Die gebeurtenissen kun je emotioneel en mentaal een plek gegeven hebben. We zeggen dan “ ik heb het verwerkt”.

Vroege beschadigingen en indrukken zijn echter ook op onderbewuste niveaus ingeprent en zitten vaak onder het niveau van woorden. Bovendien kan je wel denken van het is goed, er is niets aan de hand, maar voelt het in je lichaam niet zo. De vraag is dus of je lichaam het dan ook verwerkt heeft?.

Het is fijn als “dingen” eerst begrepen worden in zelfonderzoek en zelfreflectie. Het besef dat je bijvoorbeeld geen kokend water moet aanraken, is in ons onderbewustzijn als ervaring opgeslagen. Dit soort informatie heeft het bewustzijn nodig om ons te beschermen voor als het weer fout dreigt te gaan. Dit is een concreet voorbeeld, maar mogelijk besef je dat we van veel informatie niet meer weten hoe het ons beïnvloedt.

Ik ga er daarom vanuit dat we het verleden nooit moeten negeren om in het nu te leren en zo open en vrijer naar de toekomst te kunnen kijken!

 

Praktijk Je wijze lichaam

In mijn praktijk heb ik aandacht voor veel onderschatte thema’s in iemands vroege leven. Vanuit mijn eigen ervaringen als een kind dat in een couveuse heeft gelegen en veel vroege levensstress heeft ervaren, heb ik mij verder gespecialiseerd in kennis over pittige en overweldigende ervaringen in de eerste 1000 dagen van iemands leven.

Hoewel heel veel mensen nog steeds ontkennen dat een baby bewustzijn heeft en kan voelen en dat de baby van gebeurtenissen niets merkt of onwetend is hierover, doen deze ervaringen er wel degelijk toe. Dit blijkt uit steeds meer wetenschappelijk onderzoek en ervaringsverhalen van mensen. Ook ikzelf kan er over meepraten.

Hoe eerder er overweldigende ervaringen in iemands leven gebeurden, hoe meer we weten dat diegene zich Zelf dieper moest (op-) geven. Deze ervaringen zorgen dan voor onverdraaglijke sensaties, waarbij het zenuwstelsel overspoeld kan (blijven) raken, ook nu nog. Als aan deze (on-)bewuste eerdere ervaringen negatieve emoties vast zitten, laat je brein zich vaak leiden door deze voorgaande ervaringen. Het kan zijn dat je niet helder hebt wanneer je overlevingsreacties en aanpassingsreacties hierop zijn ontstaan. Dat kan in je jeugd zijn, maar ook al tijdens de zwangerschap van jou in de buik van je moeder. Misschien is het je lichaam zelfs niet gelukt om zich ontspannen te voelen, gewoon omdat je dat nooit ervaren het.

Vaak zijn deze beschermingsmechanismen ontstaan in situaties die zo pijnlijk of conflictvol waren dat we de (onbewuste) houding hebben aangenomen van “dat nooit meer, dat zal mij niet meer gebeuren”.

Die overlevingsmechanismen kunnen verschillende vormen aannemen in het lichaam en gedrag. Denk bijvoorbeeld aan vluchtmodus, je hart bevriezen, jezelf een pantser aanmeten, in je arrogantie schieten of in de slachtofferrol gaan zitten. En anders bedenkt je lichaam wel een andere manier om te reageren. Het onderbewuste blijft je aansturen, zeker als er iets geraakt wordt wat nog een wond is en het lichaam aangeeft dat het toch nog open ligt. Wanneer je de rechtstreekse imprints of overgedragen indrukken hebt moeten inkapselen, dan kunnen deze verstoringen veroorzaken in je persoonlijk bewustzijn en eenheidsbewustzijn.

In mijn praktijk kunnen we je historie samen gaan achterhalen! Waar is jouw spanning ooit begonnen, je ontwikkeling mogelijk geblokkeerd.  Ik help je vaak allereerst om goed te zorgen voor je lichaam door jezelf te voeden en manieren te vinden om jezelf te reguleren.Ik laat je zakken in je lichaam. Daarna kunnen we op weg om ontwikkeling en bewustzijn te pakken op wat er is gebeurd. Zodat je stap voor stap de woeste golven van het leven kan bedaren tot een vriendelijk kabbelend zuiver stromend beekje, die soms (en dat mag zeker ook) wat onrustig kan zijn. Ze zal je dan alleen niet meer overspoelen.

Ik leer je over communicatie als een belangrijk ingrediënt in iedere gezonde relatie en dus ook in de relatie met je lichaam. Vervolgens kun jij gaan luisteren wat jouw lichaam jou vertelt. Alleen jij kunt je leegte en pijn weghalen door jezelf te begrijpen en je behoeftes te vullen met wat je nodig had of hebt. Ik kan daarin meekijken. En ik sta naast je.

Hoe wordt jij (weer) liefdevol naar jezelf? Hoe kom jij voorbij jaloezie, boosheid, schuld, angst en/of schaamtegevoel? Waar vind jij plezier en levendigheid, ontmoet je positieve kwaliteiten en talenten? Ik kan het je laten voelen….

Wat er in je lichaam niet mag zijn, kan en mag hier zijn.

Volop leven, alles wat er is, mag zijn.

 

Wil je volop leven, dan zul je in de polariteit van het bestaan, alles mogen leren waarnemen. De tegenpolen (dualiteit) bestaan namelijk niet los van elkaar. Ik kan je dat laten ervaren in het nu. Ook al kan het in je leven anders voelen en anders zijn. Het wonderlijke is namelijk dat we als overleving op emotionele of fysieke pijn de neiging juist hebben om er bij weg te gaan, toen en nu. Het weg te stoppen of te ontkennen. De signalen die we ervaren kunnen echter heel waardevol en nuttig zijn. Het liefst willen we vaak alles bij het oude laten omdat dat vertrouwd is.

We willen het liever niet aangaan of voelen, terwijl we het waarschijnlijk op verschillende momenten in ons leven “het” toch weer tegenkomen. In gedrag en reacties kunnen we afleiding zoeken, gaan piekeren, veel bewegen of gaan direct op zoek naar een oplossing of medicijn die dit ongemak kan verhelpen. Soms is nog harder werken een manier.

Of doen alsof je niets merkt en het voorbij laten gaan. Dit kan ook controlepatronen en verslavingen laten ontstaan. We denken namelijk dat de pijn voelen erger is dan het doorvoelen!!.

Maar dat hoeft niet zo te zijn wanneer ik je begeleid. Wanneer we de wortel van het probleem willen aanpakken en willen helen, leren, groeien en veranderen is het belangrijk om rustig stil te staan bij de boodschap die in het signaal verborgen ligt, de betekenis van iets en dit te “doorvoelen. Resonantie en spiegeling haar werk te laten doen.

Deze boodschap kan echter door iedereen maar wel alleen onder bepaalde voorwaarden zuiver opgevangen, gehoord en verwerkt worden. De voorwaarden zijn dat we tijd en rust nemen om te voelen, ons open te stellen en de sensaties te verkennen met een nieuwsgierige, oordeel loze en liefdevolle houding met een openheid voor het onbekende. En daarvoor dien je aanwezig te zijn in je lichaam bij precies dat wat er is en zich aandient.

Het kost doorzettingsvermogen, discipline en het oppakken van je eigen verantwoordelijkheid. Hiervoor heb je gewoon moed nodig en zelfliefde. De weg naar echte ontspanning is niet eenvoudig, niet altijd plezierig, comfortabel, want wanneer je de reis naar binnen maakt, kan je dus van alles tegen komen. Maar je lichaam is wijs en wil ook hier balans in: alles wat niet authentiek of wezenlijk van jezelf is, of belangen heeft in de wereld om je heen, wil worden gezien en losgelaten.

Met respect omgaan met je eigen grenzen en in je eigen tempo, kun je er op vertrouwen dat je lichaam voor je bepaalt wanneer jij het “aan kan” (gaan). Iedereen heeft hierin bovendien een vrije wil!. Het mooie is, dat deze weg goed te bewandelen is, zeker samen met andere inspirerende mensen. Je bent niet alleen, er zijn meer mensen op weg. En op deze weg kom je juist ook zaken tegen, je talenten, kwaliteiten, mooie ervaringen en positiviteit waar je altijd voor kunt kiezen, ook al valt alles om je heen weg. Je unieke zelf, wie jij in wezen bent, blijft bestaan.

Het lichaam wil dat  het goed met jou gaat.
Dat je gezond, gelukkig en in balans bent.­­­­­­­

Jij bent een krachtig en liefdevol wezen dat zich uitdrukt

in je lichaam

 

Het resultaat is dat wanneer jij/wij gefocust en zuiver luisteren naar het lichaam, het ons in staat stelt om onze eigen coach, therapeut en beste vriend te zijn. Dat het lichaam zich ontspant, meer energie en kracht krijgt. Als we contact maken met onze gevoelslagen krijgen we meer rust en compassie en kunnen we liefde (voor onszelf) voelen. Zo kunnen we ook positieve gebeurtenissen en gevoelstoestanden bewuster verankeren in je lichaam (zoals veiligheid, vertrouwen en stevigheid) zodat ze richtingaanwijzers worden voor je herstel op je levensweg. En deze richtingaanwijzers je steeds leiden naar een nieuwe evenwicht in het lichaam, nu met het bewustzijn dat jij (altijd) keuzes kan maken en zelf regie kan oppakken, je leven kan creëren, je eigen kracht kan voelen.

Hoe fijn is het als je ontdekt dat je het niet langer meer buiten jezelf hoeft te zoeken naar oplossingen en antwoorden maar dat deze dus dichtbij in je wijze lichaam liggen! Het stelt je in staat de patronen, overtuigingen, gedrag en gevoelens, fenomenen, symptomen e.d. te doorbreken die ons niet langer meer dienen. Er komen inzichten en gevoelstoestanden, signalen vrij die je in staat stellen om te veranderen. Deze verandering zit hem in het innerlijk en fysiek vrijer maken van je lichaam van lijden, pijn en stress. Ik ondersteun je in het ontspannen, ontwikkelen en het groeien van je bewustZijn, zodat belastende ervaringen met name uit de eerste 1000 dagen en latere herensceneringen (h-)erkent, verwerkt en geheeld worden. Of zoals de filosoof S. Kierkegaard het verwoord: “Om het leven naar voren toe te beleven, moet men het eerst naar achteren toe goed hebben verstaan” 

Het leven wordt aangenamer, leuker en voller en in zekere zin ook makkelijker.

 

Ga mee naar de wonderlijke wijsheid van je lichaam?!

Steek jij met mij de brug over van weten naar voelen?

 

Ik creëer in mijn praktijk, online of in de natuur een veilige plek voor een dieper contact met je lichaamswijsheid. Op die plek kunnen we samen de brug overgaan van weten naar voelen, naar de taal van het onderbewuste en van het lichaam. 

Jij kunt weer verder in het nu en misschien steeds meer bruggen oversteken. Pluspunt is dat het een lichaamsvriendelijke natuurlijke aanpak is. 😊

 

 

 

Omdat jij het waard bent!  

 

Jij bent het waard om te bestaan, jezelf te zijn, je eigen naam te dragen en jezelf volledig toe te behoren. Je hebt je eigen lichaam. Wat jij bij je geboorte meekreeg, voelde en doormaakte belemmerde jou in worden wie je bent. Je kunt je lichaam dragen met alle fysieke pijnen en op je eigen benen/bodem staan. Met alle pijn die het leven je gegeven heeft toen je werd geïsoleerd van, in of door de wereld.

 

Je bent welkom als volwassene(n), als kind of tezamen!