Selecteer een pagina

Hoe ik mijn lichaam leerde kennen?

 

Als kind was ik nieuwsgierig waardoor het leven en handelen van mensen in het heden en verleden werd gestuurd en bezield. Hoe waren of werden zij gelukkig? Wat deden zij met bijzondere indrukwekkende momenten in positief en negatief opzicht?. Hoe keken ze aan tegen angstige momenten of tegen de dood? Hoe gaven ze fysiek en creatief vorm aan gewone en bijzondere momenten in kunst en cultuur?

Ik las veel over zingeving en spiritualiteit, werd geraakt door wijze teksten en filosofietjes. Ik heb altijd mensen willen helpen met hun pijn en verdriet en had de wens om vrij te zijn van (mijn) lijden. Maar daarvoor moest ik eerst mijn eigen geluk en (zelf)liefde zoeken, mijn eigen pijn doorvoelen.

Ik zag al jong grote verschillen tussen hoe ik zaken beleefde (binnenwereld) en wat er om mij heen gebeurde (buitenwereld). In mijn lichaam en geest voelde ik ook verschillen. Ik snapte het alleen niet.

Als prematuur en dysmatuur geboren baby met vergroeiing in de onderrug had ik veel gezondheidsproblemen. De lange couveusetijd, waarin ik ook nog geopereerd werd aan een liesbreuk, maakten mijn beleving van de wereld er niet positiever op. Ik was zeer gevoelig en vaak gespannen. Ik voelde de (negatieve) energie van anderen en van bepaalde plaatsen en had last van geopatische straling. Ik voelde niet altijd mijn grenzen.

In de zoektocht naar oplossingen en begrijpen van de oorzaken, naar gezond leven, gezonde voeding en gezonde schone omgeving, kwam ik in 1987 in aanraking met yoga. Yoga had meteen een groot positief effect op mij. Door vele voordelen en door de beoefening werd ik steeds nieuwsgieriger naar mijn lichaam en mijZelf.

In mijn wens de wereld in ruimere zin te beleven en te ontdekken ging ik in Amsterdam Archeologie en Museologie studeren. Ik ontmoette in die jaren veel mensen uit verschillende culturen, geloven en lagen van de bevolking en ontdekte dat ze met de zelfde zaken in het leven worstelen en allemaal gelukkig en heel willen zijn. In de praktijk zag ik het tegengestelde, onder de mantel der “liefde” lagen veel zaken (onzichtbaar) bedekt. Het bijzondere is dat ik bij al mijn ervaringen vaak pas later een passend theoretische kader, denk- of geloofsmodel vond.

Daarnaast kreeg ik door met yoga en leefstijl bezig te zijn het gevoel richting te kunnen geven aan mijn levenspad. Als archeoloog groef ik de bodem laag voor laag af naar vondsten en was ik bezig met het overdragen van kennis van het verleden. Geleidelijk aan kreeg ik meer de behoefte om ook de lagen van het lichaam en de geest bloot te leggen en me te richten op wat zich in het nu aandiende.

Na een aantal jaren werkzaam geweest te zijn in de Archeologie koos ik er voor om mijn volle aandacht te geven aan verdere verdieping van yoga en mindfulness, persoonlijke ontwikkeling en aan mijn moederschap. In april 2004 ronde ik mijn yogastudie af aan de Yoga Academie Nederland in Amsterdam. Inmiddels had ik twee kinderen en sinds september 2004 geef ik yogales. Zo kan ik het lichaam en het leven blijven onderzoeken, de diverse rollen combineren en leven vanuit mijn passie. Ik volgde vele opleidingen, lezingen, workshops en onderzocht veel therapieën. Ik kreeg spontane ingevingen, reacties en regressies in mijn lichaam uit een vroege laag. Mijn lichaam bracht me steeds weer terug naar de/mijn oorsprong. Het begin van mijn bestaan en naar mijn ervaringen opgedaan tijdens de (pre-)conceptie, baarmoedertijd en couveusetijd. De ontdekking dat al deze ervaringen opgeslagen zijn in mijn lichaam was bijzonder. Ook de ervaring dat indien de omstandigheden kloppend zijn, je in contact kunt komen met deze ervaringen was voor mij intrigerend en inzicht gevend.

Daarmee ontstond er een groot besef, soms zelfs schokkend, van hoe deze ervaringen zo bepalend geweest zijn in de verdere beleving van mijn leven en ook in die van mijn kinderen. Kijken vanuit het perspectief van de baby en het kind gaf me antwoord op vele tot nu toe onbeantwoorde vragen en vermoedens die ik in nog geen enkele andere hulpverlening of methodiek tegen was gekomen. Het maakte het mogelijk om te beginnen met los te komen van oude verstrikkingen en pijn en gebeurtenissen die tot nu toe zo aanwezig geweest waren in mijn leven.

Ik geniet van schilderen, tekenen, dansen, reizen,
wandelen in de natuur en het samenzijn met mensen.

Waarom ik het snap!

 

Stap voor stap kwam ik in mijn zoektocht verder omdat ik mijn waarheid, mijn onverwerkte indrukken, gevoelens en kennis niet meer uit de weg ging. Ik ging ze herkennen en erkennen. Ik ging ze aan in het voelen wat er vast zat, wat er precies gebeurde in mijn lichaam. Hoe mijn ego en mijn hersenen via imprints mij bestuurden en het ware Zelf versluierden. Ik heb veel doorbraakmomenten ervaren waardoor ik op vele niveaus meer wetmatigheden in het lichaam, geest en ziel ontdekte. De puzzelstukjes van mijn leven vielen meer en meer op zijn plaats alsof ik een archeologische vondst en bijbehorend verhaal construeerde en op schreef.

Hulpverleners brachten me bij het inzicht dat diagnoses gesteld werden op de meest aparte manieren. Vaak aan de hand van wat je zelf vertelt. Er werd maar zelden geobserveerd en de herkenning vanuit iemand was niet zozeer vanuit de ervaring en observatie maar meer vanuit zijn hoofd en gebruik van lijsten, of vanuit een afstandelijkheid zonder verbinding. Ook zag ik om mij heen dat er diagnoses gesteld werden vanuit het geven van medicatie. Als een bepaalde medicatie wel of niet werkt, dan is het dat of dat ziektebeeld. Zo ontstaan diagnoses.

Heel vaak krijg je dan de suggesties die algemeen handig zijn en je gezondheid bevorderen. Niet te veel dingen tegelijk doen, rustige omgeving, yoga, sport, werk niet in een chaotische omgeving, en daar moet je het mee doen. Ik legde mij niet bij mijn vragen neer en ging pionieren en ontdekte dat mijn uitdagingen toch echt in mijn verleden lagen onder meer in mijn groei in mijn moeder haar  baarmoeder- en in mijn couveusetijd. Ze lagen in mijn lichaam en brein opgeslagen.

Het moederschap bracht me weer een stap dichter bij kennis van onverwerkte stukken uit mijn pre- en perinatale ontwikkelingsfase en hoe onverwerkte gebeurtenissen van generatie op generatie en (zelfs van historisch tijdperk op tijdperk) worden doorgegeven. Ik kreeg daardoor bewustzijn over wat er in mij gebeurde en wat er in de buitenwereld gebeurde en weer opnieuw geënsceneerd wordt totdat je het verwerkt hebt. Ik ontdekte dat ik alleen dingen kon oplossen als ik ze in mijzelf oploste. De verandering buiten mij spiegelt wat er in mij gebeurt en andersom.

Met de vroeggeboorte van mijn eerste kind groeide mijn bewustzijn van het energetische-epigenetisch web waarin ik vast zat. Vele (synchrone) zaken konden toch geen toeval zijn. Verschoof je een pionnetje, dan verschoof er weer iets in mijn (familie-)systeem. Ik geniet en leer(de) ontzettend veel van mijn kinderen, naasten en cursisten. Hun spiegelende effect gaf mij inzicht in mijn binnen- en buitenwereld. Ik leerde over wat iemand nodig heeft, hoe mensen zich ontwikkelen, hoe ze benaderd willen worden. Ik keek naar hun creatieve spel.

Door verder te graven, mij eigen ervaringen als kind te onderzoeken, de opvoedstijl en onmachten van (mijn) ouders in kaart te brengen, ontdekte ik waardoor kinderen en volwassenen niet lekker in hun vel kunnen zitten of welke drempels en belemmeringen zij ondervinden in hun ontwikkeling en groei.

Maar waar was het gereedschap om dit alles positief te beïnvloeden? De vele paden en richtingaanwijzers brachten me bij verschillende modellen van hoe je naar de wereld, naar mensen en het leven kan kijken. Het bracht mij bij verschillende manieren en instrumenten om er mee om te gaan. Hoe langer ik lichaamswerk en consulten geef, mensen ontmoet en hun levensverhalen hoor, hoe duidelijker het voor mij is geworden. Als onderliggende emoties en gevoelens niet worden opgelost dan wordt het ervaren ongemak ook nooit helemaal oplost. Het leven blijft spiegelen en herensceneren door de tijd en generaties heen.

Het werken en onderzoeken op mijn lagen van mijn lichaam heeft me aangeraakt in de essentie van mijn mens zijn. De veranderingen die in mij gebeurden zijn van grote toegevoegde waarde in de beleving van mijn mens-zijn, het in verbinding staan met de mensen om mij heen en het werk met mijn cliënten en het leven.

Vanuit al deze ontdekkingen en zielsgeraaktheid kon ik ook niet anders dan ook mijn steeds duidelijker wordende doel vorm te geven en de rode draad in mijn leven en mijn ervaringen en kennis in te zetten voor iedereen die ooit geboren is.

Ik heb mij daarom  de laatste jaren gericht op (trauma-)sensitive yoga, op (pijnbestrijdings-) technieken en op tools om ontwikkelingsfasen of momenten die het lichaam bewust of onbewust overslaat weer aan te gaan. Aan manieren om conditioneringen, dieptespanningen en reactie-gedragspatronen en behoeftes en verlangens bewust te worden door contact te maken met het lichaam en vormgevende krachten.

Door de pittige gebeurtenissen in mijn leven, ontmoetingen met vele inspirerende mensen en prachtige reiservaringen kan ik zeggen dat ik veel levenservaring heb opgedaan. Het aardende effect van de afgelopen levensjaren, het graven in de grond, verbinden met materie, bodem en lichaam, maar ook mijn persoonlijk geestelijke ontwikkeling hebben mij gebracht bij een nieuwe koers.

Volop leven in het Nu. Want steeds conformeer ik mij meer aan wat ik voel en hoe ik daar vorm aan wil geven. Elke keer kan ik weer iets beter omgaan met een bepaalde situatie, een gevoel of gebeurtenis. Ik stap steeds makkelijker buiten mijn comfortzone om het onbekende te gaan ontdekken. Net als een archeoloog de informatie uit verschillende grondlagen samenvoegt tot een continue tijdsontwikkeling, breng ik mijn verschillende ervaringslagen en rode draden bij elkaar! En dat gun ik jou ook.

 

Ieder mens wil  gezien en gehoord, geliefd en geholpen worden.

Het gaat niet om professionele afstandelijkheid, maar professionele menselijke (compassievolle) betrokkenheid.

Duur

 

Hangt af van je hulpvraag en huidige thema’s en problemen. Het is niet af te dwingen en te voorspellen wanneer de tijd rijp is voor inzichten en ontspanning. In mijn werk zitten meerdere niveaus en aspecten. Ik laat jou aan zet. Ik stimuleer jou om in je kracht te gaan staan. Tezamen bepalen we de randvoorwaarden. Jij doet het werk. En dan heeft alles een eigen moment.

 

Tarieven

Individueel      
Yogarelaxmoment voor kinderen 20-30 minuten € 30,00 euro  
Yogarelaxmoment voor volwassenen 60 minuten € 60,00 euro  
Lichaamsgerichte coaching of therapie 1,5 uur € 90,00 euro  
Geboorte-in-kaart-consult  2,5 uur €  175,00 euro. Indien gewenst kan ik een verslag maken. Dat kost 50,00 euro.  
Vervolgconsult  60 minuten €  65,00  
Persoonlijke opstelling  Per 60 minuten €  65,00  
Thema-consult: vraag en aanbod  Per 30 minuten € 35 euro  
5V-traject  Pakketprijs 5 x 1,5 uur € 415,00  
Samen op pad  In overleg  Met mogelijkheden tot overnachting in camper  
In een groep      
Couv-café    € 15,00 euro  
Workshops    € 12,50 – 35,00 euro  

 

Special

   € 7,50 – 15,00 euro  
Ambulante begeleiding  Uurtarief ex. reiskosten €  60,00 euro  
       

 

Met hart en ziel zet ik mij in voor de ontwikkeling van ieder mens die ooit geboren is.

Opleidingen en toolbox

 

Ik heb de vierjarige hathayoga docentenopleiding bij de Yoga Academie Nederland in Amsterdam (diploma juli 2004) gevolgd en ben aangesloten bij de Vereniging Yogaleerkrachten Nederland. In november 2005 heb ik de kinderyoga training gedaan bij Helen Purperhart (Jip & Jan) in Almere. In juli 2011 ben ik geslaagd voor de opleiding Holistische kinderyoga bij Arterre in Nijmegen. Door diverse bijscholingen op het gebied van yoga en alternatieve therapieën te volgen, kan ik je ondersteunen op intuïtief gebied, bij persoonlijke ontwikkeling en bij herstel. 

Ik heb veel cursussen gevolgd, zoals Reconnective yoga, Basisopleiding Systemisch opstellen en Geboorte-in-kaart-academie. 

Resultaten

 

Wat krijg jij in een sessie of consult er voor terug?

 • Meer ontspanning, persoonlijke ontwikkeling en bewustzijn.
 • en algemeen ontspannen onderhoudsbeurtje
 • Echt gevoeld herstel en echt gevoelde hulp
 • Verbetering van welzijn: lichaam voelt fijn(er), geest voelt fijn(er)
 • Oplossen of hanteerbaar maken van verkrampingen en blokkades
 • Nieuwe inzichten en paden in functioneren en overtuigingen
 • Verbeterde focus en concentratie, meer denkkracht
 • Grotere emotionele verwerkingsmogelijkheden van nare herinneringen.
 • Vergroten van je tolerantievermogen
 • Goed slapen en goed voor jezelf zorgen
 • Denken en voelen zijn bij elkaar gebracht en in balans
 • Immuunsysteem weer je vriend
 • Samenvallen met je Zelf. Meer authentiek en meer in vrijheid kunnen leven. Minder innerlijke verdeeldheid.
 • Meer verbinding met anderen
 • Vergroten van je mogelijkheden om keuzes te maken, je richting te bepalen en tot actie te komen waardoor je met meer eigen regie je leven kan vormen zoals jij wilt.
 • Rijk worden in je geest.

 

Referenties

Holistisch Hoogland, therapeutencollectief in Hoogland, 2006-2010
Ravelijn, Dag van de mantelzorg in Qi-Amersfoort, 12 november 2010
Pabo Hogeschool Helicon, Zeist, oktober 2011
Bahá’í jeugdgroep, 12 juni 2013
Mgr. Blom Stichting, Amersfoort, maart- april 2014 en maart-april 2016
Privé-opdracht, Amersfoort, 2 juli 2016 voor supervisie-intervisiegroep Academie Pscyhodynamica Scherpenzeel
Bahá’í kinderklas,15 februari 2017
Openbare Jenaplan School De Bieshaar, Hoogland; keuzecursus kinderyoga, januari – juni 2017

Reacties

Individuele begeleiding:

Ik heb van jou opnieuw – nu vanuit het voelen – geleerd voorwaarden te scheppen om mezelf te kunnen hanteren in moeilijke situaties. En ben heel blij met de yogatools die je me hebt aangereikt.

De betrokken, kundige, persoonlijke en bijzondere manier van kijken heb ik ervaren als helpend en ondersteunend; het gaf me veiligheid en ruimte om te werken aan mijn doelen. Dank je wel. 

Hanneke

Ik vind het fijn, ik vind het leuk en rustgevend.

Edith

(Yogarelaxmoment voor kinderen)

Wij hebben Yoga Bala gevraagd om mee te kijken naar de slaapproblemen van onze 9-jarige dochter. Met de hulp van Regina hebben we handvatten gekregen om haar te helpen ontspannen en rust te krijgen. Ze heeft erg genoten van de sessies die ze gehad heeft en tot slot hebben we van een gezinssessie genoten. Onze dochter is meer in controle nu ze kan kiezen uit een aantal yoga oefeningen als ze problemen heeft om in slaap te vallen.

Familie Verschuren

“Ik ben in juni 2018 terecht gekomen bij Yogabala, dit omdat ik via Lady’s Linked Regina had leren kennen. Ik was destijds erg zoekende naar een therapie die mij verder kan helpen weer mezelf te gaan worden. Dit, omdat ik erg ver heen was. En dan bedoel ik ook echt erg ver heen. We in een mate dat ik me nu zelfs veel niet meer herinner, niet meer mezelf was zowel in lijf als in geest. Dit was een afschuwelijke nare periode voor zowel mijzelf maar ook voor mijn man. Er werd NSS vastgesteld en het vechten om hieruit te komen was zwaar, en gelukkig had ik wel de werkende hersens nog (want veel functies waren door mijn extreem lage gewicht van nog maar 35 kilo “uitgeschakeld”) om te beseffen dat ik hier niet alleen tegen kon vechten om eruit te komen. 

Ik ben, nadat ik Regina had gesproken, op haar website van Yogabala gaan lezen. Dit, omdat ik me gelijk erg vertrouwd en gerust voelde bij Regina. Voor iemand met NSS is dat enorm belangrijk. Haar aanpak die besproken werd op de site sprak me erg aan. Met name dat alles wat ik las een innerlijke rust uitstraalt. En er was 1 ding waar ik behoeft aan had….en dat was RUST. Rust in mijn hoofd, rust in mijn lijf. Ik stond echt 24 uur per dag onder hoogspanning.

Ik heb een individuele therapie gevolgd bij Regina. Ik had in verleden al vele malen therapie gehad maar voor het eerst mocht ik therapie krijgen (hoewel ik het niet als therapie zag) waar ik enorm naar uitkeek om heen te gaan. ‘

Regina legt duidelijk uit wat we gaan doen, hoe het behandelplan gaat worden, toont interesse, houdt enorm rekening met jou als individu. Alles gaat op het tempo wat jij dan aankan. Dit, en dat samen met haar persoonlijkheid, gaf al de rust die ik zo zocht op dat moment.

Wat ik ook erg prettig heb ervaren is wat “opdrachtjes”waar je thuis mee bezig kan. Dit in de vorm van oefeningen maar ook bepaald leesvoer wat ze me aanraadde te lezen. Dit gaf mij erg het gevoel, als ik in die week weer te hoog in mijn spanning kwam te zitten, dat ik een handvat had gekregen waar ik op kon terugvallen. En ook dat ik echt ergens mee bezig was. Want ik zat in een dal, en ik wilde ook graag zelf door mijn emoties heenwerken om weer bij mezelf te komen. Om niet alles voorgeschoteld te krijgen wat iemand mij verteld, maar echt dit ook zelf zo te voelen en te ervaren.

Eind vorig jaar ben ik tijdelijk gestopt met het volgend van de therapie bij Regina, wegens familie omstandigheden. Dit heeft persoonlijk op mij enorm veel impact gehad, tezamen met het “doorgroeien”van de al ontvangen therapie, waardoor ik  dit jaar enorm ben gegroeid. En zelfs weer licht werk kan doen, me weer beter onder de mensen kan en durf te mengen, me weer zekerder ben gaan voelen.

Ik weet dat ik nog een weg te gaan heb, maar in de meest zorgwekkende periode van mijn ziekte heb ik enorm veel steun en baat gehad bij de aanpak van Regina. Dit was precies wat ik toen op dat moment nodig had. En ook mijn man! Er was 1 dag midden in de zomer dat ik niet meer aanspreekbaar was en mijn man niet meer wist wat te doen. Regina was op vakantie met haar gezin, maar stond direct mijn man te woord en heeft hem gerust kunnen stellen en aanwijzingen wat nu te doen. 

Met dit voorbeeld wil ik aantonen hoe groot de betrokkenheid is van Regina. 

Ik ben nog steeds samen met mijn man enorm dankbaar dat ik bij haar terecht ben gekomen. En gun iedereen die ergens rust zoekt, meer gevoel met je innerlijke wereld zoekt, haar kunde aan.

Alide van de Steeg

“Bedankt voor de prettige, deskundige en het verhelderend consult! Ik vind het heel waardevol! Genoeg om over na te denken, te laten bezinken en te gaan voelen.

(Geboorte-in-kaart consult)

Pepijn